Onderwerpen in dit artikel:

Nutricia bestaat dit jaar 125 jaar. Al 125 jaar lang zorgt Nutricia voor voedingen op maat voor jong en oud. Met onze voedingen en onze support ondersteunen we zo goed mogelijk de gezondheid van talloze mensen over de hele wereld. Het zorgen voor een ander zit diep verweven in onze organisatie en bij de mensen die er werken.

Het was al in 1896 dat de gebroeders Van der Hagen in Zoetermeer begonnen met het produceren van een voeding voor baby’s, waarvoor geen moedermelk beschikbaar was. Het ondersteunen van mensen die een op maat afgestemde voeding nodig hebben, werd het speerpunt van het bedrijf. Zo was Nutricia een van de eerste bedrijven die een product specifiek voor mensen met diabetes maakte. Tot op de dag van vandaag produceert Nutricia voedingen op maat voor iedereen die om de een of andere reden een aangepaste voeding nodig heeft.

Lees meer over onze historie.

Flink gegroeid
Was er 125 jaar geleden één klein productiebedrijf in Zoetermeer, tegenwoordig is Nutricia uitgegroeid tot een grote organisatie met veel werknemers. Er wordt nog steeds geproduceerd in Zoetermeer maar nu ook in een state-of-the-art productiefaciliteit in Cuijk. Daarnaast zijn er kantoren in Nederland en België en gebruiken steeds meer mensen over de hele wereld voedingen van Nutricia. Het middelpunt van alle innovatie is het Nutricia Research centrum, in 1946 ontstaan in Zoetermeer en inmiddels uitgegroeid tot een kenniscentrum van wereldformaat in het Utrechtse Science Park.

Altijd innoverend
Van de allereerste voeding voor baby’s tot geavanceerde sonde- en drinkvoedingen voor mensen met ernstige aandoeningen; aan alle voeding die Nutricia produceert ligt uitgebreid wetenschappelijk onderzoek ten grondslag. Met behulp van talloze zorgprofessionals en vooraanstaande wetenschappers, en door samenwerking met universiteiten en ziekenhuizen, is Nutricia in staat innovatieve producten te ontwikkelen die voor veel mensen echt een verschil maken.
Lees meer over onze ontdekkingen & innovaties..

Anderen over Nutricia
In de 125 jaar hebben we bij Nutricia ook heel wat verhalen verzameld. Verhalen van mensen die onze voedingen gebruiken en waaruit blijkt wat het belang is van voeding voor het leven en de gezondheid van mensen. We zijn bij Nutricia heel blij dat we deze baby’s, kinderen, zieken en ouderen kunnen helpen.
Ook werken we nauw samen met (kinder)artsen, diëtisten en verpleegkundigen en proberen we samen met hen naar oplossingen te zoeken voor problemen die ze tegenkomen bij de behandeling van patiënten. In de loop der jaren heeft dit tot mooie samenwerkingen en nieuwe producten geleid.

Zorg voor onze planeet
Bij Nutricia zijn we ervan overtuigd dat de gezondheid van mens en planeet nauw met elkaar samenhangen. Daarom besteden we heel veel aandacht aan het verminderen van onze ecologische voetafdruk. Denk aan verminderen van de CO2 uitstoot, beperken van het watergebruik, tegengaan van verspilling en bijdragen aan duurzame landbouw. Nutricia Nederland/Nutricia België is reeds B Corp™-gecertificeerd. Enkel bedrijven die zich aantoonbaar inzetten om de impact op mens, maatschappij en milieu te verbeteren komen in aanmerking voor dit certificaat.
Lees meer over B-corp.

De toekomst
125 jaar is een hele tijd, en daarin hebben we veel goeds opgebouwd. Dat blijven we doen. Want ook in de toekomst blijft Nutricia doen waar het goed is: innoveren en zorgen voor mensen die een aangepaste voeding nodig hebben. Want dat zorgen dat zit in ons DNA.

‘De min van Nederland’
Leven, dat is wat Nutricia sinds het begin heeft geïnspireerd. Al in 1896 begint oprichter Martinus van der Hagen in Zoetermeer met de productie van een kindermelk. Op basis van de methode van professor Backhaus, die erin was geslaagd om voedingsproducten voor baby’s te ontwikkelen, in een periode met een hoge babysterfte. Het zal ertoe leiden dat Nutricia bekend komt te staan als ‘de min van Nederland’. Niet veel later ontwikkelt Nutricia het eerste voedingsproduct voor diabetici en voor mensen met een schildklieraandoening.

Ons erfgoed
In de loop van ons 125 jarig bestaan heeft wetenschappelijke ethos en onderzoek ons steeds gedreven tot het ontwikkelen van onze voeding en ondersteuning. We zijn trots op onze diepe wortels in Nederland en bijzondere band met België. Op ons onderzoekscentrum in Utrecht en de samenwerkingsverbanden die we hebben met Nederlandse en Belgische onderzoekers, kennisinstituten en andere partners. Op de fabrieken in Cuijk en Zoetermeer (Nederland). En op onze mensen door het hele bedrijf heen. We maken er niet alleen deel uit van de samenleving, we zorgen ook al tientallen jaren voor de mensen om ons heen. En dat blijven we doen.

Onze waarden: van het prille begin tot op hoge leeftijd
We zijn overtuigd van het belang van de juiste voeding en ondersteuning tijdens alle fasen van het leven. Dat de juiste voeding en support ieders gezondheid en welzijn ten goede komt. Wij zijn overtuigd dat goede voeding in de eerste duizend dagen van een baby’s bestaan van invloed is op gezondheid gedurende het leven. Dat een proactieve houding ten opzichte van voeding een positieve impact kan hebben op de gezondheid tijdens het ouder worden. En ook tijdens de moeilijkere periodes, waarbij we het leven ten volle ondersteunen. We zijn overtuigd van de rol van voeding tijdens de verschillende stadia van het leven, en streven daarom naar passende voeding en ondersteuning voor iedereen.

Voor jou en de generaties die volgen
Meer dan ooit zijn we er niet alleen voor jou, maar ook voor toekomstige generaties. Hiertoe hebben we ons verbonden aan een bedrijfsmodel met het oog op al onze belanghebbenden, geïnspireerd door de visie van ons moederbedrijf Danone. In lijn met onze ambitie om een positieve impact te hebben op maatschappij en milieu, hebben we onze Nederlandse en Belgische statuten gewijzigd. Dat betekent dat wij in onze besluitvorming altijd onze sociale, economische en milieu impact zullen laten meewegen.

In navolging van het ‘One Planet. One Health’ kader van moederonderneming Danone, ambiëren wij een duurzame bedrijfsvoering. Deze is gericht op het bereiken van een CO₂ neutrale productie in 2050, het gebruik van herbruikbare, recyclebare of biologische afbreekbare verpakkingen tegen 2025, een verminderd waterverbruik en de ondersteuning van regeneratieve landbouw.
Naast voeding die gezondheid en welzijn ondersteunen zal Nutricia zich samen met maatschappelijke partners blijven richten op projecten om persoonsgerichte, meer kosteneffectieve dieetbehandelingen te realiseren.

Omdat we ook de komende jaren transparant en verantwoord willen blijven ondernemen zijn wij inmiddels B-Corp gecertificeerd. Dit is een belangrijke mijlpaal en we nodigen alle goedgezinde bedrijven in de Benelux uit om zich eveneens te laten certificeren. Dit duurzaamheidskeurmerk, afgegeven door het onafhankelijke B-Lab, maakt onze sociale en maatschappelijke impact inzichtelijk voor iedereen. Dit betekent dat iedereen onze inspanningen en onze voortgang kan volgen.

Gedreven door onze overtuiging dat voeding een belangrijke rol speelt in gezondheid en welzijn tijdens het gehele leven, zet Nutricia zich de komende jaren in als voortrekker. We bouwen op ons prachtige erfgoed, maar zetten ook in op nieuwe innovaties, samenwerking, duurzaamheid & transparantie. Wij zijn er voor jou en volgende generaties.