Infatrini

Infatrini dient te worden gebruikt onder medisch toezicht bij de dieetbehandeling van ziektegerelateerde ondervoeding, na alle voedingsopties te hebben overwogen, met inbegrip van borstvoeding.