At u minder in de periode vóór de operatie of bent u zelfs afgevallen? Dan heeft uw lichaam misschien extra voedingstoffen nodig.

Na de operatie heeft uw lichaam ook extra voedingsstoffen nodig. Het is daarom belangrijk om zo snel mogelijk na de operatie de extra voedingstoffen binnen te krijgen die u nodig heeft om aan te sterken.

Met name eiwitrijke voeding is belangrijk. Zowel voor als na de operatie. Soms lukt het echter niet om via de gewone voeding voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen. In dat geval kan uw arts of diëtist een voeding voor medisch gebruik adviseren.

Dit zijn dieetvoedingen die onder medisch toezicht gebruikt dienen te worden. Nutricia heeft speciale dieetvoedingen die kunnen helpen om de extra voedingstoffen binnen te krijgen die nodig kunnen zijn.

Kunt of mag u niet voldoende eten, bijvoorbeeld omdat u een buik- of keeloperatie heeft gehad of heeft u een zeer slechte voedingstoestand, dan kan uw arts of diëtist sondevoeding voorschrijven. Nutricia heeft veel verschillende sondevoedingen. Uw arts of diëtist weet welke voeding voor u het meest geschikt is.

Als uw arts voor de operatie al weet dat u na de operatie een paar dagen niet kunt of mag eten, kan u een Bengmarksonde krijgen. Deze kan voor of tijdens de operatie worden ingebracht. Door deze sonde kunt u na de operatie snel sondevoeding krijgen.

Op de avond voorafgaand en op de ochtend van de operatiedag mag u meestal niets meer eten. Drinken mag meestal wel. Uw arts of diëtist kan voor deze periode speciale drinkvoeding adviseren.