Onderwerpen in dit artikel:

Een positieve impact in de hart van onze missie

Danone, het moederhuis van Nutricia, is een Certified B Corporation™. Dat betekent zoveel meer dan enkel een mooi logo mogen gebruiken. Het betekent dat we deel uitmaken van een globale community van gelijkgezinde bedrijven die voldoen aan hoge normen op het gebied van sociale impact en duurzaamheid. Via onze vernieuwde B Corp certificering in 2023 krijgt Danone in België erkenning voor onze goede praktijken die we brengen voor onze medewerkers, klanten, de gemeenschappen waarin we actief zijn én het milieu. Een resultaat van onze inzet voor duurzaamheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie. Iets wat naadloos aansluit bij het duale sociale en economische project dat Danone’s voormalige CEO Antoine Riboud lanceerde in zijn baanbrekende speech in 1972.

Steeds meer bedrijven dragen duurzaamheid hoog in het vaandel en zetten zich in voor de toekomst van onze planeet. Onze B Corp-certificering is het beste bewijs dat we actief werken aan een economie die zowel duurzaam als inclusief is. Voor iedereen.


Wat is B Corp?

Gecertificeerde B Corporaties™ zijn bedrijven met winstoogmerk die de kracht van het bedrijfsleven benutten om een meer inclusieve en duurzame economie op te bouwen. Ze voldoen aan de hoogste geverifieerde normen van sociale en milieuprestaties, transparantie en verantwoordingsplicht.
B Corp is een snelgroeiende beweging, wereldwijd. De B Lab organisatie certificeert bedrijven volgens een doorlopend proces, waarin aan verschillende normen moet worden voldaan. Een onderneming is B Corp als:

  • bestuurswijze: verantwoordingsplicht, transparantie, ethiek en missie
  • werknemers: werkgelegenheidsgroei, verloning, sociale voordelen, training en ontwikkeling
  • klanten: diensten, producten, waardeketen
  • gemeenschap: betrokkenheid leveranciers, diversiteit en inclusie, lokale maatschappelijke betrokkenheid
  • milieu: milieu in- en outputs, faciliteiten, supply chain, productie en verpakking

Enkel bedrijven die voldoen aan de hoge standaarden op vlak van sociale en ecologische prestaties, verantwoordelijkheid en transparantie, krijgen een certificaat en mogen zich B Corporations® noemen. Elke drie jaar vindt er een her-certificering plaats die enkel behaald kan worden met een nog betere score. Door de certificering heeft Nutricia zich dus gecommitteerd aan voortdurende verbetering.

Er zijn wereldwijd al ruim 3.500 B Corp ondernemingen, verdeeld over 70 landen. In de Benelux zijn meer dan 100 bedrijven B Corp gecertificeerd.

Hoe scoort Danone in de B Corp certificering?

B Lab evalueerde op systematisch wijze de sociale en milieuprestaties van Nutricia en de manier waarop transparantie en verantwoordingsplicht verankerd zijn in de organisatie. Er geldt een minimum van 80 van de 200 punten om een gecertificeerde B Corp te worden. De gemiddelde organisatie haalt ook rond de 80 punten. Danone in België (Zuivel, Waters en Gespecialiseerde voeding (babyvoeding en medische voeding) evenals de fabriek in Rotselaar) heeft de B Impact Assessment met een score van 108,1 afgerond. Onze mooie score zien wij als een weerspiegeling van de positieve impact op maatschappij en milieu die we reeds jaren elke dag weer proberen toe te passen

Hoe draagt Nutricia bij aan de certificering?

  • Sinds de oprichting in 1896 is de doelstelling van Nutricia altijd geweest: voeding voor jong en oud. Naast voeding die gezondheid en welzijn ondersteunen, heeft Nutricia bijzondere prestaties geleverd die hebben bijgedragen aan de certificering. Nutricia werkt samen met maatschappelijke partners aan projecten die persoonsgerichte, meer kosteneffectieve behandelingen nastreven. Een voorbeeld hiervan is het Best Onco Care programma.
  • De servicegerichte aanpak van Nutricia: met jaarlijks tienduizenden nieuwe ouders die 24/7 worden ondersteund door het team van de Nutricia Kindervoeding Service.
  • Net als het moederbedrijf Danone heeft Nutricia zich tot doel gesteld om tegen 2025 met circulaire verpakkingen te werken.
  • We werken samen met logistieke dienstverleners, voedselbanken en boeren om voedselverspilling te voorkomen.

Een woordje over Danone

Ons moederbedrijf Danone kent de ‘One Planet. One Health visie waarin de gezondheid van mensen en de planeet met elkaar zijn verweven. Als bedrijf streven we duurzame groei na, op basis van de Danone 2030 Goals. Danone heeft onlangs zijn doel versneld om al zijn bedrijven wereldwijd voor 2025 te laten certificeren. De ambitie om wereldwijd volledig B Corp te worden is één van de negen Danone 2030 Company Goals. Deze goals geven weer hoe het bedrijf de komende duurzame groei wil realiseren. De Danone goals zijn weer verbonden aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Lees hier meer.

Referenties

1. https://bimpactassessment.net/how-it-works/frequently-asked-questions/the-b-impact-score#what-is-considered-a-%22good%22-score