Ik bevestig dat ik health care professional ben, of (para) medicus

Nee

Wetenschap is het fundament van het Nutricia gamma

Wereldwijd zijn KetoCal* en Liquigen* gebruikt in vele klinische studies. Studies in zuigelingen, kinderen en volwassenen. Studies in refractaire epilepsie, epilepsiesyndromen en metabole aandoeningen. Studies in klinische en poliklinische patiënten.

Het meest onderzochte ketogene gamma

In de afgelopen 15 jaar zijn er vele klinische studies uitgevoerd en gepubliceerd met KetoCal en Liquigen. Het onderzoek werd vaak uitgevoerd door artsen, diëtisten en onderzoekers, zonder betrokkenheid van Nutricia.

ketocal and liquigen studies

In andere publicaties ontbreekt regelmatig informate over de ketogene medische voeding die gebruikt is in de studie. Gezien de beschrijving of jaar van publicatie is vrijwel zeker dat hierbij ook studies zijn met KetoCal en/of Liquigen.

The MCT-ketogenic diet as a treatment option in refractory childhood epilepsy: A prospective study with 2-year follow-up – Lambrechts et al. 2015

Deze prospectieve studie toont aan dat ketogeen dieettherapie effectief is bij kinderen met refractaire epilepsie, zowel qua aanvalsreductie als qua reductie in ernst van aanvallen. Na 6 maanden is duidelijk voor welke patiënten deze interventie effectief is en goed verdragen wordt. Zij blijven voor langere tijd effectiviteit ervaren.

Lees meer

Cognitive and behavioral impact of the ketogenic diet in children and adolescents with refractory epilepsy: A randomized controlled trial - IJff at al. 2016

Deze publicatie beschrijft de positieve impact van ketogeen dieettherapie op gedrag en cognitief functioneren van kinderen met refractaire epilepsie, waargenomen in een gerandomiserd onderzoek. Meer specifiek werd een activering van stemming en cognitie gezien.


Lees meer

A randomized controlled trial of the ketogenic diet in refractory childhood epilepsy – Lambrechts et al. 2017

Deze gerandomiseerde studie bij kinderen met refractaire epilepsie toont aan dat in de eerste 4 maanden ketogeen dieettherapie een effectieve interventie is ten opzichte van ‘care as usual’: 50% vergeleken met 18.2% waren responders. Meest gerapporteerde bijwerkingen waren gastrointestinaal.


Lees meer

Ketogenic diet in refractory childhood epilepsy: starting with a liquid formulation in an outpatient setting - Weijenberg et al. 2018

Deze observationele studie beschrijft de initiatie van ketogeen dieettherapie bij kinderen met refractaire epilepsie, waarbij enkel KetoCal LQ1 werd gebruikt. Dit bleek mogelijk en tot een snelle en stabiele ketosis te leiden. Na 6 weken werd langzaam vaste voeding aan de dieettherapie toegevoegd.

Lees meer

1ingediend voor terugbetaling

Brede wetenschappelijke inzichten

De rijkdom aan studies met KetoCal en Liquigen geven een ongeëvenaard inzicht wat betreft:

ketogenics

Wilt u op de hoogte blijven?

 

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor het (para) medische korps.
*Liquigen : Dieetvoeding bij aandoeningen waarbij de vetabsorptie van het metabolisme van LCT vet is verminderd en een hoge MCT inname is geïndexeerd. Het kan worden gebruikt als dieetvoeding binnen het MCT ketogene dieet.
KetoCal 3:1: Dieetvoeding bij zuigelingen en kinderen met medicatieresistente epilepsie of andere aandoeningen waarbij een ketogeen dieet geïndiceerd is.
KetoCal 4:1: Dieetvoeding bij medicatieresistente epilepsie of andere aandoeningen waarbij een ketogeen dieet geïndiceerd is.