Onderwerpen in dit artikel:

Wereldwijd zijn KetoCal* en Liquigen* gebruikt in vele klinische studies. Studies in zuigelingen, kinderen en volwassenen. Studies in refractaire epilepsie, epilepsiesyndromen en metabole aandoeningen. Studies in klinische en poliklinische patiënten.


Het meest onderzochte ketogene gamma

In de afgelopen 15 jaar zijn er vele klinische studies uitgevoerd en gepubliceerd met KetoCal en Liquigen. Het onderzoek werd vaak uitgevoerd door artsen, diëtisten en onderzoekers, zonder betrokkenheid van Nutricia.

ketocal and liquigen studies

In andere publicaties ontbreekt regelmatig informate over de ketogene medische voeding die gebruikt is in de studie. Gezien de beschrijving of jaar van publicatie is vrijwel zeker dat hierbij ook studies zijn met KetoCal en/of Liquigen.

Brede wetenschappelijke inzichten

De rijkdom aan studies met KetoCal en Liquigen geven een ongeëvenaard inzicht wat betreft:

ketogenics

Wilt u op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor Nutricia Academy

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor het (para) medische korps.

*Liquigen : Dieetvoeding bij aandoeningen waarbij de vetabsorptie van het metabolisme van LCT vet is verminderd en een hoge MCT inname is geïndexeerd. Het kan worden gebruikt als dieetvoeding binnen het MCT ketogene dieet.

KetoCal 3:1: Dieetvoeding bij zuigelingen en kinderen met medicatieresistente epilepsie of andere aandoeningen waarbij een ketogeen dieet geïndiceerd is.

KetoCal 4:1: Dieetvoeding bij medicatieresistente epilepsie of andere aandoeningen waarbij een ketogeen dieet geïndiceerd is.