Onderwerpen in dit artikel:

Voor elke epileptische aanval die je helpt te voorkomen, is de impact onmeetbaar.

We weten inmiddels dat met ketogeen dieettherapie gemiddeld 50% van de patiënten met refractaire epilepsie een aanvalreductie van tenminste 50% ervaart 1-3. Dit zijn patiënten die vaak al een heel traject achter de rug hebben, met het gebruik van meerdere anti-epileptica. En nog steeds ervaren zij epileptische aanvallen. Soms dagelijks, soms minder frequent, maar altijd veel leed veroorzakend. Voor de patiënten zelf, ouders en anderen.

Ketogeen dieettherapie is een bewezen effectieve optie. Jouw expertise en inzet maakt dat patiënten dit zelf kunnen ervaren.


Het is niet altijd makkelijk, maar het is het waard

In de afgelopen 15 jaar zijn vele gerandomiseerde klinische studies uitgevoerd en klinische ervaringen beschreven over ketogeen dieettherapie bij refractaire epilepsie, specifieke epilepsiesyndromen en aandoeningen en bij een aantal metabole aandoeningen.

De Cochrane Collaboration heeft inmiddels driemaal een review gepubliceerd waarbij de gerandomiseerde klinische studies zijn beoordeeld. Bevonden effectiviteit kan als volgt samengevat worden 1,2,3:

Naast aanvalsreductie kan ketogeen dieettherapie leiden tot vermindering of discontinuering van antiepileptica4 hetgeen soms een belangrijke doelstelling is voor ouders/patiënten5.

Ook zijn er aanwijzingen dat ketogeen dieettherapie kan leiden tot verbeteringen in cognitie (zoals alertheid), gedrag en stemming 6,7.

“Dealing with the diet is not difficult, dealing with seizures is difficult”

Er zijn zoveel behandelaren die ambassadeurs zijn voor ketogeen diettherapie. Zo zegt Dr Christina Bergqvist, kinderneuroloog in Children’s Hospital in Philadelphia, US: “Ketogenic diet should be offered to every child, adolescent and adult who has treatment resistant epilepsy. It gives some power back to the families. “

Bekijk de volledige presentatie van Dr Christina Bergqvist:

“Wij zijn heel blij dat we hebben doorgezet”

Naar wie kunnen we beter luisteren dan naar patiënten en ouders zelf. Ontmoet Elisabeth.

“Onze zoon Naois volgt sinds september 2017 het klassieke ketogeen dieet. Sindsdien heeft hij overdag bijna geen epileptische aanvallen meer. Langzaam maar zeker heb ik geleerd dat ketogeen koken niet zo moeilijk is als het op het eerste gezicht lijkt. We hebben inmiddels geleerd om het onszelf zo makkelijk mogelijk te maken en om gezond en lekker eten voor Naois te maken waarvan hij geniet. »

Ontmoet Elisabeth:

Wilt u op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor Nutricia Academy

  1. Levy R et al. Cochrane Database Syst Rev. 2012;3:CD001903
  2. Martin K et al. Cochrane Database Syst Rev. 2016;2:CD001903
  3. Martin-McGill KJ et al. Cochrane Database Syst Rev. 2018;11:CD001903
  4. Shah LM. Epilepsy Behav 2019;93:29-31
  5. Farasat S et al. Epilepsy Behav 2006;8:406410
  6. Berkel van AA et al. Epilepsy & Behav 2018;87:69-77
  7. IJff DM et al. Epilepsy & Behav 2016;60:153–157