Sondevoeding training

Vind hieronder de e-learning van de 6 modules.

Module 1

Belang van voeding bij het ondervoede kind. Hoe kan ik dit concreet aanpakken?

De deelnemer begrijpt het belang van voeding en de extra behoeften in geval van ziekte. Ziektebeelden. Beslissingsboom drink- en sondevoeding.
De deelnemer is bekend met medische sondevoeding.

Bekijk de video

 

Module 2

Belang van screening op malnutritie bij jonge kinderen. Toelichten screeningtool StrongKids.

De deelnemer begrijpt het belang van screening malnutritie – detecteren van ondervoeding (belang van een protocol, gewicht & lengte).
De deelnemer kent de StrongKids en neemt hierin een observerende en signalerende rol in.
De deelnemer kan de StrongKids toepassen.

Bekijk de video

 

Module 3

Wat zijn de verschillende sondevoedingen en hun toepassingsgebied? Hoe kan dit omgezet worden in de praktijk?

De deelnemer is bekend met de verschillende producten binnen medische sondevoeding en kent de verschillen/aanwijzingen.
De deelnemer kan sondevoeding volgens up-to-date protocol en richtlijnen opstarten, observeren en stoppen. (hoe wordt het in het ziekenhuis geïmplementeerd)
De deelnemer kan een observerende rol spelen in het signaleren van veranderingen bij de toestand van de patiënt.

Bekijk de video

 

Module 4

Sondevoeding hand in hand met de juiste toedieningsmaterialen.

De deelnemer kent de verschillende materialen.
De deelnemer kan de verschillende materialen op een correcte en veilige manier gebruiken nodig voor de toediening van sondevoeding + terugbetaling materialen.

Bekijk de video

 

Module 5

Wat zijn de mogelijke complicaties bij het toedienen van sondevoeding? Hoe kunnen we probleemoplossend tewerk gaan?

De deelnemer kent de mogelijke complicaties bij de toediening van sondevoeding via neus-maagsonde en gastrostomiesonde en kan deze herkennen.
De deelnemer kan interventies opstellen om complicaties te vermijden.

Bekijk de video

 

Module 6

Ik verlaat het ziekenhuis en neem mee…

  • Een optimaal ontslag procedure voor patiënt, ouders en zorgverleners.
  • Wat zijn de terugbetalingsmodaliteiten?

De deelnemer is op de hoogte van de ontslagprocedure en de laatste terugbetalingsmodaliteiten.

Kan een begeleidende rol spelen bij het ontslag van de patiënt. De deelnemer kan ouders informeren en begeleiden bij de organisatie en terugbetalingsmodaliteiten van sondevoeding in kader van een kwaliteitsvolle ontslagplanning.

Bekijk de video